2018. december 16., vasárnap

A beszédhangok (összefoglalás)

Hangképző szerveink

tüdő – légcső – gégefő (hangszalagok) – garat (ínycsap) – orrüreg és szájüreg (nyelv, szájpadlás, fogak, ajkak)

A beszédhangok

Azok a hangok, amelyeket hangképző szerveinkkel képzünk, és szavakat alkothatunk belőlük.

A mássalhangzók

A mássalhangzók akadályhangok. Képzésükkor zönge és zörej, illetve csak zörej keletkezik.
Zönge és zörej: a tüdőből kiáramló levegő megrezegteti a hangszalagokat, majd a szájüregben akadályba ütközik (zöngés msh.).
Zörej: a tüdőből kiáramló levegő nem rezegteti meg a hangszalagokat, majd a szájüregben akadályba ütközik (zöngétlen msh.)

A mássalhangzók fajtái

Időtartam szerint: rövid, hosszú
A hangszalagok működése szerint: zöngés, zöngétlen
A képzés helye szerint: ajakhang, foghang, ínyhang (szájpadláshang), gégehang
(A képzés módja szerint: zárhang, réshang, zár-réshang, pergőhang. – Ezt nem kell tudni.)

A magánhangzók

A magánhangzók közös jellemzője, hogy a hangszalagok megrezegtetésével keletkeznek,
s képzésükkor a szájüregben a levegő nem ütközik akadályba.

A magánhangzók fajtái:

A képzés helye (hangszín) szerint: magas és mély
Az ajkak működése szerint: ajakkerekítéses és ajakréses
Időtartam szerint: rövid és hosszú

Hangtani jelenségek, törvényszerűségek

A magánhangzók kapcsolódásának törvényszerűségei

1. A hangrend

A magyar szavakban a magánhangzók (hangszín szerint) szabályosan rendeződnek.
Magas hangrendű szó: csak magas magánhangzó van benne. Pl.: beszél, körte, kilenc.
Mély hangrendű szó: csak mély magánhangzó van benne. Pl.: talál, oroszlán, lusta.
Vegyes hangrendű szó: magas és mély magánhangzó egyaránt van benne. Pl.: béka, virág, leány.

Az eredeti magyar szavak többsége vagy magas vagy mély hangrendű. (Ez az egyszerű szavakra vonatkozik.)

2. Illeszkedés

A hangrend törvényszerűsége a toldalékolás során is érvényesül.
(A toldalékok hangrendje igazodik a szó hangrendjéhez.)
Azaz magas hangrendű szóhoz magas hangrendű toldalékot illesztünk. Pl.: énekelnek, törökkel.
Mély hangrendű szóhoz mély hangrendű toldalékot illesztünk. Pl.: toronynak, lábon.
Vegyes hangrendű szóhoz általában mély hangrendű toldalékot kapcsolunk. Pl.: bikának, betyárnak.

Az összetett szavak esetében az utótag dönti el a toldalék hangrendjét. Pl.: szolgaföldben.

Egyalakú toldalékok esetében a hangrend törvényszerűsége nem érvényesül. Pl.: ötkor, hatkor, hétkor.
Háromalakú toldalékok esetében a hangrenden kívül az ajkak működését (ajakréses hang, ajakkerekítéses hang) is figyelembe kell venni. Pl.: házhoz, kerítéshez, tetőhöz.

Mássalhangzók kapcsolódásának törvényszerűségei

1. Hasonulás

A hasonulás olyan hangtani jelenség, törvényszerűség, amely során a kiejtésben két mássalhangzó találkozik, és a könnyebb ejthetőség érdekében az egyik hang a másikhoz hasonlóvá válik.

Fajtái:

a, Részleges hasonulás

– zöngésség szerinti: Az egyik hang a másikat csak zöngésség tekintetében változtatja meg. Ez lehet zöngéssé válás vagy zöngétlenné válás. Írásban nem jelöljük! Pl.: hangtan, röpdolgozat.

- képzés helye szerinti: Az egyik hang a másikat a képzés helye szerint változtatja meg. Ezek csak orrhangok lehetnek (m, n, ny). Írásban nem jelöljük! Pl.: különben, angyal.

b, Teljes hasonulás

Az egyik hang teljesen hasonlóvá válik a mellette álló mássalhangzóhoz, azaz az egyik hang a másikat megszünteti.

– írásban jelölt. Pl.: boldoggá, géppel, olvassa.

– írásban nem jelölt. Pl.: teljes, igazság, anyja.

További példák hasonulásra:
http://www.magyarnyelvtan.hu/massalhangzo-hasonulas

2. Összeolvadás

Az összeolvadás olyan hangtani jelenség, törvényszerűség, amely során két különböző képzésű mássalhangzó egy – általában hosszú – harmadik hanggá olvad össze. Írásban nem jelöljük! Pl.: szabadság, ötször, kertjük.

További példák összeolvadásra:
http://www.magyarnyelvtan.hu/massalhangzo-osszeolvadas

3. Mássalhangzó-rövidülés

A mássalhangzó-rövidülés olyan hangtani jelenség, törvényszerűség, amely során a kiejtésben a hosszú mássalhangzók megrövidülnek. Írásban nem jelöljük! Pl.: jobbra, meggyből, verssor.

További példák rövidülésre:
http://www.magyarnyelvtan.hu/massalhangzo-rovidules

4. Mássalhangzó-kiesés (Nem tananyag! Csak érdekességként említjük!)

A mássalhangzó-kiesés olyan hangtani jelenség, törvényszerűség, amely során a kiejtésben mássalhangzók torlódnak, és a könnyebb ejthetőség érdekében az egyik mássalhangzó (vagy akár több is) kiesik.
Pl.: mindnyájan. (Ejtés: minnyájan. Azaz az ,n’-ből ,ny’ lesz, a ,d’ pedig kiesik.)

További példák mássalhangzó-kiesésre:
http://www.magyarnyelvtan.hu/massalhangzo-kieses

2018. november 11., vasárnap

MOME - animációs filmek ofőórán (5. b)

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) animáció szakának vizsgafilmjei, amiket az 5. b-ben osztályfőnöki órán megnéztünk:

A nyúl és az őz – Egy többszörös díjnyerte alkotás arról, hogy a szeretet mindent legyőz.

Mete-Orb – az emberi kapzsiságról, gyűlöletről és gonoszságról

Space – egy pihentagyú kis herceg-feldolgozás:


2018. október 29., hétfő

Versmondó verseny műsora - dalok

1. Weöres Sándor: Galagonya
(kézidobokkal, csörgővel kísérve)
https://www.youtube.com/watch?v=om8UMhFa7-4
(hajlítások és kánon nélkül)

2. Weöres Sándor: Kőbéka
(együtt, dobbal)
https://youtu.be/dW2i8cOglJI

3. Weöres Sándor: Gyöngy az idő...
(szintetizátor, dobok)
https://youtu.be/fwVYx-Q0v6I

4. Weöres Sándor: A tündér
(szintetizátor)
https://youtu.be/agyujxc53do
(csak az énekdallam!)

5. József Attila: Tedd a kezed...
(szintetizátor)
https://youtu.be/yAyeRIr9jt4
(cifrázások és több szólam nélkül)

6. Nagy László: Az ördög hárfái
(szintetizátor, dobok, csörgő)
https://youtu.be/GWhD-JqY4bI

Versmondó verseny műsora - szövegek

WEÖRES SÁNDOR

Galagonya

Őszi éjjel
izzik a galagonya,
izzik a galagonya
ruhája.
Zúg a tüske,
szél szalad ide-oda,
reszket a galagonya
magába.

Hogyha a Hold rá
fátylat ereszt:
lánnyá válik,
sírni kezd.

Őszi éjjel
izzik a galagonya,
izzik a galagonya
ruhája.


Kőbéka

A kő-béka lassan ment.
A kő-béka lassan ment.
Kitépték az éjfél szőrét,
lenyúzták a hajnal bőrét.
A kő-béka lassan ment.


Gyöngy az idő

Gyöngy az idő
Vándoroljunk,
Nincs szekerünk
Bandukoljunk.

Lassú folyó
Ága mellett
Járjuk a nagy
Fűzfa berket.

Este a láb
Gyönge fáradt,
Lombok alatt
Nézünk ágyat.

Szöcske-bokán
Jő az álom,
Száll a világ
Lepkeszárnyon.


A tündér

Bóbita, Bóbita táncol,
Körben az angyalok ülnek,
Békahadak fuvoláznak,
Sáskahadak hegedülnek.

Bóbita, Bóbita játszik,
Szárnyat igéz a malacra,
Ráül, ígér neki csókot,
Röpteti és kikacagja.

Bóbita, Bóbita épít,
Hajnali ködfal a vára,
Termeiben sok a vendég,
Törpe király fia, lánya.

Bóbita, Bóbita álmos,
Elpihen őszi levélen,
Két csiga őrzi az álmát,
Szunnyad az ág sűrűjében.


JÓZSEF ATTILA

Tedd a kezed…

Tedd a kezed
homlokomra,
mintha kezed
kezem volna.

Úgy őrizz, mint
ki gyilkolna,
mintha éltem
élted volna.

Úgy szeress, mint
ha jó volna,
mintha szívem
szíved volna.


NAGY LÁSZLÓ

Az ördög hárfái

Ne szomoríts, ne nyomoríts,
hajsátorral el ne boríts,
erős várat förgeteggel:
életemet ne foglald el.

Lángokat lehelsz a télbe,
selyemben kiállsz a szélbe,
havas melled ormosodik,
szemem érte kormosodik.

Becsületed romló pénz lett,
s gyönyörű vagy, mint az ének,
testünk az ördög hárfája,
ejhaj, pengessen halálra!

2018. október 11., csütörtök

A házi és ajánlott olvasmányok feldolgozása


Házi és ajánlott olvasmányok feldolgozása
(tájékoztató)A tanév során 2 házi és 3 ajánlott olvasmányt dolgozunk fel. 

Házi olvasmányok:

A házi olvasmányokat órán vesszük, irodalmi nagydolgozatot íratok belőlük.
Olvasónaplót a házi olvasmányokról nem kell vezetni.

Az ajánlott olvasmányok választása:

–  Meg kell beszélned velem, hozzájárulok-e az általad választott könyv feldolgozásához. Ha nem ismerem a könyvet, előtte be kell mutatnod, hogy tájékozódjak róla.
– E-mailben  – vagy bármely más online eszközzel – is tájékoztathatsz az általad választandó olvasmányról.

Az ajánlott olvasmányok műfaja:

– Egy olvasmány mindenképpen regény legyen!
– Egy olvasmány lehet antológia is (pl. novelláskötet, mese- vagy mondagyűjtemény).
– Egy olvasmány lehet verseskötet is.
– Egy olvasmány lehet ismeretterjesztő irodalom.
– Egy olvasmány lehet kulturális vagy ismeretterjesztő folyóirat valamelyik száma.

Az ajánlott olvasmányok feldolgozásának módja:

– Egy olvasmányról mindenképpen hagyományos módon olvasónaplót kell írni a megfelelő terjedelemben!
– Egy olvasmányról beszámolhatsz szóban, például könyvajánlás formájában.
– Egy olvasmányról beszámolhatsz kreatív (alkotó) módon. Például:
                               – rajzokat, festményt, szobrot, makettet, képregényt lehet róla készíteni;
                               – vagy fotósorozatot, albumot;
                               – vagy bemutatót számítógépen;
                               – vagy tablót;
                               – vagy filmet is készíthetsz róla;
                               – vagy eljátszhatod, eljátszhatjátok egy-egy jelenetét (pantomim, báb stb.);
                               – vagy zenét lehet komponálni hozzá;
                               – és így tovább…

Az ajánlott olvasmányok beadási vagy előadási határideje:

– Három havonként kell egyet beadnod, bemutatnod vagy előadnod. Előtte egyeztetni kell velem.

Értékelés:

– Aki határidőig nem számol be az ajánlott olvasmányokról 1-est kap. (Azaz összesen akár három 1-est is!)
– A kiemelkedő, különösen érdekes és értékes alkotásokért, olvasónaplókért 5-ös jár.
– A három ajánlott olvasmány mellett többet is feldolgozhatsz. A pluszban bemutatott, szépen kidolgozott olvasónaplók vagy kreatív munkák után 5-öst kaphatsz. 

– A legjobb alkotások felkerülnek az iskola honlapjára. 

Biztatás:

Jó olvasást, jó ötleteket, jó munkát!
               
Attila bá

2018. szeptember 30., vasárnap

Vitéz Fogarasy-Fetter Mihály emléktáblájának avatásán
Fotók: Völgyi Hajnalka

SiratóÁll Aradon kilenc szörnyű bitófa, Tábornokok lógnak rajtuk szép sorba’, Négy jó társuk lőtt sebbel az árokban, Zokognak a magyarok nagy gyászukban. Édesanyám, mért is szült a világra? Dobott volna sebes folyó sodrába, Sebes folyó elvitt volna Dunába, Nem vinnének engem súlyos fogságba. Véres lett a selyemingem közepe, Kedvesemnek arcát töröltem bele, Könnyem csorgott az utolsó szavára: Szálljon Isten áldása a hazára!

Szörnyű időSZÖRNYŰ IDŐ ... Szörnyű idő, szörnyű idő! S a szörnyüség mindegyre nő. Talán az ég Megesküvék, Hogy a magyart kiirtja. //: Minden tagunkból vérezünk, Hogy is ne? villog ellenünk… Minden tagunkból vérezünk, Hogy is ne? villog ellenünk A fél világnak kardja. :// És ott elől a háború Csak a kisebb baj, Csak a kisebb baj; Szomorúbb, Mi hátul áll, Mi hátul áll: A döghalál. //: Minden tagunkból vérezünk, Hogy is ne? villog ellenünk… Minden tagunkból vérezünk, Hogy is ne? villog ellenünk A fél világnak kardja. :// //: Minden tagunkból vérezünk, Hogy is ne? villog ellenünk… Minden tagunkból vérezünk, Hogy is ne? villog ellenünk A fél világnak kardja. ://

2018. szeptember 23., vasárnap

Fehérlófia-rapRap-feldolgozás:
Fehérlófia


Fehérlófia
(vázlat)

Fehérlófia (F)  születése - szoptatása 2x7 évig
- első próbatétel (pt.):  fakéreg lehúzása

F. világgá megy
 
- pt.: Fanyűvő, Kőmorzsoló, Vasgyúró (fokozás)

Kásafőzés
- pt.: Fanyűvő, Kőmorzsoló, Vasgyúró és H. K. (fokozás)
- pt.: F. legyőzi H. K.-t

A másik világon    
- pt.: leereszkedés (fokozás)
- pt.: ismét legyőzi H. K.-t
- pt.: sárkányok legyőzése (fokozás)
- pt.: a társak hűtlensége

A griffmadarak 
- F. nemcsak bátor, jószívű is

Út a felvilágra
- pt.: a griff "etetése"
- a csodabor

A mese vége   
- az aljas, gyáva társak megbűnhődnek
- F. király lesz - lakodalom

Zeneszoba

2018. szeptember 19., szerda

Tündérszép Ilona és Árgyélus (cselekményvázlat)

Készítette: Izsák Krisztián


Meseíró verseny

Az elkezdett mesét kell befejezni.
Ne legyen több 1 gépelt oldalnál.
Szeptember 26-ig, szerdáig kell beadni.
Oklevél jár érte március 15-én.


A lusta sárkány

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, élt egy öreg király. Nagy volt a bánata, mert birodalma határán tanyázott egy hatalmas, ámde lusta sárkány, aki elvárta, hogy az ország népe ellássa étellel, itallal. Nem bántott soha senkit, az emberek mégis rettegtek tőle, s teljesítették minden kívánságát. Egész nap csak heverészett a barlangja előtt, ahelyett, hogy segített volna a földeken, a vízhúzásban, az építkezéseken. Hiába próbálkozott az öreg király szép szóval, ígéretekkel, a sárkány nem volt hajlandó megmozdulni.
Bedühödött erre a király, s mivel fia nem született, kihirdette ország-világ előtt, hogy annak adja egyetlen leánya kezét, és hozzá fele királyságát, aki munkára bírja a sárkányt.Meghallotta ezt...

2018. szeptember 15., szombat

Tündérszép Ilona és Árgyélus (cselekményvázlat)


Az aranyalmafa – a király hirdetése, őrködés  – 1. álom
3 királyfi őrködése
Árgyélus és a 13 holló, Tündérszép Ilona
Vénbanya kémkedése  – 2. álom
Árgyélus Tündérszép Ilonát keresi: Nap, Hold, Szél, Állatkirály, sánta farkas, ördögök (köpönyeg, ostor, bocskor)
A Vénboszorkánynál – 3. álom
A síp – 4. álom
A pofonok
Újra otthon


2018. augusztus 15., szerda

A mese

Mese: kitalált, szórakoztató és tanulságos történet, melyben a jó rendszerint elnyeri méltó jutalmát, a gonosz pedig meglakol.

Fajtái:

I.  Eredet szerint:
népmese: szájról szájra terjed, szerzője ismeretlen, változatokban létezik, a nép vágyait fejezi ki
műmese: ismert szerző, változatlan szöveg

II. Tartalom szerint:
reális mese: nincsen benne csodás elem
tündérmese: csodálatos szereplők, helyszínek, események
hősmese: egy hős küzdelmét ábrázolja
csalimese: rövid, becsapós mese
tréfás mese: általában ostoba emberekről szóló humoros, nevettető történet
bolondmese, hazugságmese: képtelenségeket állító nevettető mese
láncmese: újabb és újabb feltételekkel bővülő láncszerű történet
állatmese (fabula): tanító célzatú mese, szereplői legtöbbször emberi tulajdonságokkal bíró állatok

III. Forma szerint:
prózában költött, írt mese
verses mese
——————————

népmesék jellemzői
 1. Beszédfordulatok, kifejezések:
  - mesekezdés
  - mesezárás
  - köszöntés
  - mesei számok
  2. Ismétlődések, fokozás
  3. Idő, helyszínek gyakran nem valóságosak
  4. Szereplők:
       Jók: főhős(ök), segítők
       Gonoszak: akadályozók
  5. Cselekmény: jók és gonoszak harca (próbatételek)
  6. Csodálatos, varázslatos elemek
  7. Mindig jó a vége.

Tanóra 2018-ban


7


Kezdetnek legyen ez...


Szólások, közmondások

Fontosabb szólások, szóláshasonlatok, közmondások:   https://hu.wikiquote.org/wiki/Magyar_k%C3%B6zmond%C3%A1sok